Self-aligning ball bearings

بلبرینگهای خودتنظیم كه شامل بخشهای زیرمیگردد

A- بلبرینگهای خود تنظیم با سوراخ داخلیاستوانه ای مانند ۱۲۰۸  ۲۲۰۷

B- بلبرینگهای خود تنظیم با سوراخ مخروطی كه همیشه همراه با چاكنت میباشد مانند ۱۲۰۸ K+H۲۰۸

C- بلبرینگهای ایگرگ كه دارای حلقه داخلی عریض میباشد مانند ۱۱۲۰۸