محصولات لاستیكی و آب بندی

این نوع محصولات برای جلوگیری از ورود مواد اضافی و نشت روانكارها مورد استفاده قرار میگیرد مانند: كاسه نمد اورینگ پكینگ نخ نسوز ورق نسوز واشرهای آب بندی و غیره